Kısaltmalar

Kısaltmalar
Cr = Krom kaplama
Fe = Demir kaplama
P = Fosfatlı
SW = Özel malzeme
IF
 = Tepe özel eğimli
IFU
 = Altta özel eğimli
IW
 = Üst kademeli
IWU = Alt kademeli
CrK
 = Krom – seramik kaplama
Cu
 = Bakır kaplama
Mo
 = Molibden kaplama
N
 = Nitratlı
Sn
 = Kalay kaplama
So
 = Özel kaplama